Cách thức ghép sách kỹ năng

Bước 1: Để ghép sách kỹ năng, anh hùng hãy đến Triều Ca tìm gặp Võ Sư (86,50) để tìm hiểu về cách thức ghép sách kỹ năng .

Bước 2: Chọn sách kỹ năng muốn ghép. 

Bước 3: Kiếm số lượng vật phẩm theo yêu cầu để tiến hành ghép sách kỹ năng.

Lưu ý: Khi ghép sách thất bại thì sẽ nhận được điểm may mắn. Điểm may mắn giúp gia tăng % thành công nhất định trong lần ghép sách tiếp theo.