Thầy Tướng Số luôn hiện diện tại Triều Ca, chức vụ chính là Nhận Nuôi và Làm Đẹp Thú, khi đạt đến mốc trưởng thành của thú nuôi sẽ gia tăng hỗ trợ người chơi phiêu lưu tam giới.

NPC và Vật phẩm liên quan

Vị trí: Triều Ca 

Chức năng:

- Nhận nuôi thú

- Làm đẹp thú

 

Hướng dẫn tham gia

Bước 1: Đến NPC Thầy Tướng Số tại Triều Ca để nhận nhiệm vụ 

Bước 2: Hệ thống sẽ yêu cầu thu thập 30 Linh Nguyện và 100 vạn mới có thể nhận nuôi thú

Bước 3: Người chơi tiến hành tham gia các nhiệm vụ sau đây để có Linh Nguyện:

- Thất Quải Thí Luyện

- Thiên Cương Hồn

- Tống Tửu

- Thu thập Đạo Cụ

- Thiên Thụ

- Đoạt Thiên/ Thiên Cống

- Tứ Tượng Linh Tê

- Siêu Độ

- Nhập Hồn

- Vạn Tiên Trận

Bước 4: Sau khi đủ 30 Linh Nguyện và 100 vạn lượng, quý kỳ sĩ đến NPC Thầy Tướng Số tại Triều Ca để nhận nuôi thú

Bước 5: Khi trả nhiệm vụ, người chơi sẽ nhận được Linh Sủng Lục Phi Phi

Bước 6: Người chơi có thể dùng Đại Địa Nhãn, Hoàn Quan Nhãn, Liệt Liệm Nhãn, Phong Bạo Nhãn hoặc Tụ Linh Châu để tăng điểm tập trung Linh Lực, khi đủ mốc trưởng thành thì thú nuôi sẽ mở các chức năng hỗ trợ