Trong thời gian Close Beta sẽ diễn ra sự kiện Nạp Hoàn Trả. Trong sự kiện này, khi người chơi nạp thẻ và chuyển vào game trong giai đoạn Close Beta sẽ được hoàn trả lại vào tài khoản khi giai đoạn Close Beta kết thúc, dựa theo tổng lượng nạp - chuyển tiền vào Game

Thời gian bắt đầu : 10h ngày 21/4

Thời gian kết thúc: 10h ngày 4/5

Quy tắc Hoàn trả:

- Chỉ những tài khoản có nạp thẻ trong giai đoạn Close Beta, chuyển vào Game và tiếp tục tham gia phiên bản chính thức (Open Beta) mới được hoàn trả.

- Vật phẩm hoàn trả là ADNXu (ADNXu là đơn vị tiền tệ của NPH ADNX)

- Dựa theo tổng lượng nạp chuyển tiền vào Game trong giai đoạn Close Beta để tiến hành hoàn trả.

Ví dụ: Trong giai đoạn Close Beta nạp 100 ADNXu khi kết thúc tài khoản được hoàn trả lại 100 ADNXu

Lưu ý:

- Chỉ áp dụng với các tài khoản đã thực hiện chuyển xu vào game

- Thời gian hoàn trả sau khi Close Beta kết thúc: 2 ngày.

- Mọi ý kiến thắc mắc vui lòng gửi về: https://support.adnx.vn/