Đào hoa liêm ngoại đông phong nhuyễn
Đào hoa liêm nội thần trang lãn
Liêm ngoại đào hoa liêm nội nhân
Nhân dữ đào hoa cách bất viễn

Cứ sau 1000 năm, Tiên Giới lại tổ chức cuộc thi Hoa nhằm tìm ra người sở hữu những Bông Hoa đẹp nhất để nhận lấy sắc đẹp trường tồn vĩnh viễn theo thời gian. Nhận lời truyền, Đát Kỷ nhận trọng trách thay mặt toàn Nhân Giới thu thập đủ 99.999 bông hoa để đại diện Nhân Giới tham gia cuộc thi. Trong thời gian diễn ra sự kiện, tham gia hoạt động và tặng hoa cho Đát Kỷ để cùng nhận hàng loạt phần quà hấp dẫn.

Thời gian ra mắt: ngày 26/10 (sau bảo trì định kỳ) 
Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 16/11
Đối tượng tham gia: Toàn bộ người chơi (không giới hạn cấp độ)

 

NPC và Vật phẩm liên quan:

Hình ảnh Mô tả
NPC Hoa Thần

Nguồn gốc: NPC Hoa Thần tại các Tân Thủ Thôn
Chức năng
- Mua Tiên Thổ Tinh Hoa
- Tặng Hoa Ngũ Sắc

Ngũ Sắc Thiên Hương

Nguồn gốc: Xuất hiện tại ba thành Tân Thủ cạnh NPC Hoa Thần tại các thành Tân Thủ.
Chức năng:  Trồng và thu hoạch Hoa Ngũ Sắc

NPC Thợ Đồng

Nguồn gốc: Tại các bản đồ Thành Thị
Chức năng: Cho phép ghép Pháp Nguyên, Trang Nguyên, Khí Nguyên

Mầm Hoa Ngũ Sắc

Nguồn gốc: Nhận được khi hạ gục quái vật từ cấp độ 30 trở lên
Tính chất
- Có thể giao dịch, bày bán, xếp chồng 100 cái/ ô
- Trọng lượng 100 cái bằng 1
- Bán vào cửa hàng nhận 0 Bạc

Tiên Thủy Tinh Hoa

Nguồn gốc: Nhận được khi hạ gục quái vật từ cấp độ 30 trở lên
Tính chất
- Có thể giao dịch, bày bán, xếp chồng 100 cái/ ô
- Trọng lượng 100 cái bằng 1
- Bán vào cửa hàng nhận 0 Bạc

Tiên Thổ Tinh Hoa

Nguồn gốc: Mua với giá 3 vạn Bạc tại NPC Đát Kỷ
Tính chất
- Có thể giao dịch, bày bán, xếp chồng 100 cái/ ô
- Trọng lượng 100 cái bằng 1
- Bán vào cửa hàng nhận 0 Bạc

Tiên Dược Tinh Hoa

Nguồn gốc: Nhận được khi hạ gục quái vật từ cấp độ 30 trở lên
Tính chất
- Có thể giao dịch, bày bán, xếp chồng 100 cái/ ô
- Trọng lượng 100 cái bằng 1
- Bán vào cửa hàng nhận 0 Bạc

Găng Tơ Vàng

Nguồn gốc: Mua tại Bách Bảo Các giá 1 KNB / 1
Tính chất
- Dùng để thu hoạch Bó Hoa Ngũ Sắc
- Có thể giao dịch, bày bán, xếp chồng 100 cái/ ô
- Trọng lượng 100 cái bằng 1
- Bán vào cửa hàng nhận 0 Bạc

Hoa Đơn Sắc

Nguồn gốc: Nhận khi thu hoạch Hoa Đơn Sắc
Tính chất
- Có thể giao dịch, bày bán, xếp chồng 100 cái/ ô
- Trọng lượng 100 cái bằng 1
- Bán vào cửa hàng nhận 0 Bạc

Bó Hoa Ngũ Sắc

Nguồn gốc: Nhận được khi thu hoạch Hoa Ngũ Sắc
Tính chất
- Có thể giao dịch, bày bán, xếp chồng 100 cái/ ô
- Trọng lượng 100 cái bằng 1
- Bán vào cửa hàng nhận 0 Bạc

Túi Chúc Phúc Đơn Sắc

Nguồn gốc: Nhận được khi Tặng Hoa Đơn Sắc tại NPC Đát Kỷ
Tính chất
- Có thể giao dịch, bày bán, xếp chồng 100 cái/ ô
- Trọng lượng 100 cái bằng 1
- Bán vào cửa hàng giá 0

Túi Chúc Phúc Ngũ Sắc

Nguồn gốc: Nhận được khi Tặng Hoa Ngũ Sắc tại NPC Đát Kỷ
Tính chất
- Có thể giao dịch, bày bán, xếp chồng 100 cái/ ô
- Trọng lượng 100 cái bằng 1
- Bán vào cửa hàng giá 0 

Lệnh Bài Thần Tướng

Nguồn gốc: Nhận ngẫu nhiên khi mở Túi Chúc Phúc Ngũ Sắc
Tính chất: Đổi Thần Tướng tại NPC Sứ Giả Thần Tướng

Quốc Chiến Lệnh

Nguồn gốc: Nhận khi mở Túi Chúc Phúc Ngũ Sắc
Tính chất: Vật phẩm sử dụng trong tính năng Giải Đấu Liên Server.

Pháp Nguyên (Tinh Xảo)

Nguồn gốc: Nhận ngẫu nhiên khi mở Túi Chúc Phúc Ngũ Sắc
Tính chất
- Có thể ghép Pháp Nguyên Mảnh và Pháp Nguyên Sơ tại NPC Thợ Đồng
- 25 Mảnh đổi 1 Pháp Nguyên Mảnh
- 150 Mảnh đổi 1 Pháp Nguyên Sơ
- Hạn sử dụng 0h00 ngày 17/11

Khí Nguyên (Tinh Xảo)

Nguồn gốc: Nhận ngẫu nhiên khi mở Túi Chúc Phúc Ngũ Sắc
Tính chất
- Có thể ghép Khí Nguyên Mảnh Khí Nguyên Sơ, Khí Nguyên Tinh tại NPC Thợ Đồng
- 25 Mảnh đổi 1 Khí Nguyên Mảnh
- 150 Mảnh đổi 1 Khí Nguyên Sơ
- 300 Mảnh đổi 1 Khí Nguyên Tinh
- Hạn sử dụng 0h00 ngày 17/11

Trang Nguyên (Tinh Xảo)

Nguồn gốc: Nhận ngẫu nhiên khi mở Túi Chúc Phúc Ngũ Sắc
Tính chất
- Có thể ghép Trang Nguyên Mảnh, Trang Nguyên Sơ và Trang Nguyên Tinh tại NPC Thợ Đồng
- 25 Mảnh đổi 1 Trang Nguyên Mảnh
- 150 Mảnh đổi 1 Trang Nguyên Sơ
- 300 Mảnh đổi 1 Trang Nguyên Tinh
- Hạn sử dụng 0h00 ngày 17/11

Pháp Nguyên Mảnh

Nguồn gốc: Ghép từ Pháp Nguyên Tinh Xảo tại NPC Thợ Đồng
Tính chất
- Tăng 10% tỉ lệ khi thăng cấp 4, 5, 6 cho Pháp Bảo
- Hạn sử dụng: 0h00 ngày 16/12

Pháp Nguyên Sơ

Nguồn gốc: Ghép từ Pháp Nguyên Tinh Xảo tại NPC Thợ Đồng
Tính chất
- Tăng 10% tỉ lệ khi thăng cấp 7, 8, 9 cho Pháp Bảo
- Hạn sử dụng: 0h00 ngày 16/12

Khí Nguyên Mảnh

Nguồn gốc: Ghép từ Khí Nguyên Tinh Xảo tại NPC Thợ Đồng
Tính chất
- Tăng 10% tỉ lệ khi thăng cấp 4, 5, 6 cho Vũ Khí
- Hạn sử dụng: 0h00 ngày 16/12

Khí Nguyên Sơ

Nguồn gốc: Ghép từ Khí Nguyên Tinh Xảo tại NPC Thợ Đồng
Tính chất
- Tăng 10% tỉ lệ khi thăng cấp 7, 8, 9 cho Vũ Khí
- Hạn sử dụng: 0h00 ngày 16/12

Khí Nguyên Tinh

Nguồn gốc: Ghép từ Khí Nguyên Tinh Xảo tại NPC Thợ Đồng
Tính chất
- Tăng 10% tỉ lệ khi thăng cấp 10, 11, 12 cho Vũ Khí
- Hạn sử dụng: 0h00 ngày 16/12

Trang Nguyên Mảnh

Nguồn gốc: Ghép từ Trang Nguyên Tinh Xảo tại NPC Thợ Đồng
Tính chất
- Tăng 10% tỉ lệ khi thăng cấp 7, 8, 9 cho Trang Bị
- Hạn sử dụng: 0h00 ngày 16/12

Trang Nguyên Sơ

Nguồn gốc: Ghép từ Trang Nguyên Tinh Xảo tại NPC Thợ Đồng
Tính chất: 
- Tăng 10% tỉ lệ khi thăng cấp 7, 8, 9 cho Trang Bị
- Hạn sử dụng: 0h00 ngày 16/12

Trang Nguyên Tinh

Nguồn gốc: Ghép từ Trang Nguyên Tinh Xảo tại NPC Thợ Đồng
Tính chất
- Tăng 10% tỉ lệ khi thăng cấp 10, 11, 12 cho Trang Bị
- Hạn sử dụng: 0h00 ngày 16/12

 

Hướng dẫn trồng cây:

Quý Kỳ Sĩ tiến hành thực hiện các bước theo thứ tự để trồng cây: 

Bước 1: Ươm Mầm 
- Kỳ Sĩ đến gặp Cây Thần - Ngũ Sắc Thiên Hương tại các thành Tân Thủ Thôn, sau đó đối thoại với NPC để tiến hành Ươm Mầm 
- Ươm Mầm tiêu hao vật phầm: Mầm Hoa Ngũ Sắc
Bước 2: Vun Đất
- Sau khi Ươm Mầm, Kỳ Sĩ tiến hành đối thoại với Cây Thần một lần nữa để thực hiện Vun Đất 
- Vun Đất tiêu hao vật phầm: Tiên Thổ Tinh Hoa
Bước 3: Tưới Nước
- Tiếp túc đối thoại với Cây Thần để thực hiện Tưới Nước
- Tưới Nước tiêu hao vật phẩm: Tiên Thủy Tinh Hoa
Bước 4: Chăm Hoa
- Sau khi Tưới Nước, tiếp tục thao tác với Cây Thần để thực hiện Chăm Hoa
- Chăm Hoa tiêu hao vật phẩm: Tiên Dược Tinh Hoa
Bước 5: Hái Hoa
- Sau Khi đã thực hiện đầy đủ theo thứ tự những bước trên, Kỳ Sĩ có thể tiến hành Hái Hoa để thu về Hoa Đơn Sắc hoặc Bó Hoa Ngũ Sắc
- Đặc biệt Hái Hoa Ngũ Sắc tiêu hao vật phẩm: Găng Tơ Vàng

 

Phần Thưởng:

Sau khi Hái Hoa tiến hành gặp NPC Hoa Thần để nhận túi Chúc Phúc:

- Tặng Hoa Đơn Sắc: Nhận Túi Chúc Phúc Đơn Sắc (khóa)
- Tặng Bó Hoa Ngũ Sắc: Nhận Túi Chúc Phúc Ngũ Sắc (không khóa)

Khi sử dụng Túi Chúc Phúc Đơn Sắc có tỉ lệ nhận các vật phẩm khóa dưới đây: 

10.000 EXP 20.000 EXP
30.000 EXP 40.000 EXP
50.000 EXP Thần Tướng Dụ Lệnh
Pháp Bảo 1x Pháp Bảo 3x
Mảnh Lam Mảnh Hồng
Liễu Mộc Tha Sơn Thạch
Tứ Tượng Tinh Hoa Lục Đạo Tinh Hoa

*Lưu ý: Số lượng sử dụng tối đa Túi Chúc Phúc Đơn Sắc là 500

Khi sử dụng Túi Chúc Phúc Ngũ Sắc chắc chắn nhận Quốc Chiến Lệnh và có tỉ lệ nhận 100.000 - 150.000 - 200.000 - 300.000 - 350.000 EXP hoặc các vật phẩm dưới đây:

5000 Bạc 3000 Bạc
7000 Bạc 12.000 Bạc
Tứ Tượng Tinh Hoa Lục Đạo Tinh Hoa
Mảnh Lam Thủy Tinh Mảnh Hồng Thủy Tinh
Lam Thủy Tinh Hồng Thủy Tinh
Lam Bảo Thạch Hồng Bảo Thạch
Kỹ Năng Đan Sơ Kỹ Năng Đan Cao
Siêu Cấp Lâm Tiên Lộ Siêu Cấp Thiên Hương Tục Mệnh
Lò Tinh Luyện Sơ Lò Tinh Luyện Trung
Lò Tinh Luyện Cao Lò Tinh Luyện Trân Hựu
Lệnh Bài Thần Tướng Thần Tướng Dụ Lệnh
Khí Nguyên Tinh Xảo Pháp Nguyên Tinh Xảo
Trang Nguyên Tinh Xảo Tha Sơn Thạch
Chìa Thiết Chìa Đồng
Chìa Bạc Chìa Vàng
Rương Thiết Phòng Cụ Rương Đồng Phòng Cụ
Rương Bạc Phòng Cụ Rương Vàng Phòng Cụ
Rương Thiết Vũ Khí Rương Đồng Vũ Khí
Rương Bạc Vũ Khí Rương Vàng Vũ Khí
Pháp Bảo 3x Pháp Bảo 7x
*Lưu ý: 
- Số túi Chúc Phúc Đơn Sắc có thể mở tối đa là 500
- Số Túi Chúc Phúc Ngũ Sắc có thể mở tối đa là 5000
- Sử dụng 5000 Túi Chúc Phúc Ngũ Sắc nhận được danh hiệu Tuyệt Thế Giai Nhân trong 30 ngày.

Hình ảnh danh hiệu Tuyệt Thế Giai Nhân