Theo những học thuyết cổ, từ cổ chí kim thì vạn vật đều được phát sinh ra từ 5 nguyên tố cơ bản là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ hay còn được gọi là Ngũ Hành. Thuyết ngũ hành bao gồm những quy luật, mối quan hệ tương sinh, tương khắc cũng như phản sinh, phản khắc. Tương truyền rằng, Kỳ Sĩ nào có thể dung hợp hài hòa đầy đủ năm ngũ hành có thể thống trị giới Phong Vương.

Thời gian diễn ra sự kiện: từ 10h00 ngày 20/7 đến hết 23h59p ngày 4/8/2023

Điều kiện tham gia: Người chơi toàn bộ máy chủ (không giới hạn cấp độ)

 

NPC và Vật phẩm liên quan: 

Hình ảnh

Chi tiết 

NPC Sứ Giả Nguyên Tố

Nguồn gốc: Sứ giả ở các thành Tân Thủ : Ngọc Hư Cung - Xi Vưu Mộ - Sùng Thành Đại Doanh
Chức năng: Nhấn thao tác đối thoại xuất hiện 2 lựa chọn:
- Luyện Hóa Ngũ Hành
- Ghép mảnh sách kĩ năng

Nguyên Tố - Hỏa

Nguồn gốc:
- Nhận được khi hạ gục quái vật tại bản đồ cấp 20 trở lên
- Tổ đội đánh quái cũng có thể nhận Hỏa
Tính chất: 
- Có thể giao dịch, bày bán, xếp chồng 999 cái/ ô
- Trọng lượng 999 cái bằng 0
- Bán vào cửa hàng giá 0
- Hạn sử dụng tới 23h59 ngày 4/8

Nguyên Tố - Mộc

Nguồn gốc:
- Nhận được khi hạ gục quái vật tại bản đồ cấp 20 trở lên
- Tổ đội đánh quái cũng có thể nhận được Mộc
Tính chất: 
- Có thể giao dịch, bày bán, xếp chồng 999 cái/ ô
- Trọng lượng 999 cái bằng 0
- Bán vào cửa hàng giá 0 Bạc
- Hạn sử dụng tới 23h59 ngày 4/8

Nguyên Tố - Thủy 

Nguồn gốc:
- Nhận được khi hạ gục quái vật tại bản đồ cấp 20 trở lên
- Tổ đội đánh quái cũng có thể nhận được Thủy
Tính chất: 
- Có thể giao dịch, bày bán, xếp chồng 999 cái/ ô
- Trọng lượng 999 cái bằng 0
- Bán vào cửa hàng giá 0 Bạc
- Hạn sử dụng tới 23h59 ngày 4/8

Nguyên Tố - Thổ

Nguồn gốc:
- Nhận được khi hạ gục quái vật tại bản đồ cấp 20 trở lên
- Tổ đội đánh quái cũng có thể nhận được Thổ
Tính chất: 
- Có thể giao dịch, bày bán, xếp chồng 999 cái/ ô
- Trọng lượng 999 cái bằng 0
- Bán vào cửa hàng giá 0 Bạc
- Hạn sử dụng tới 23h59 ngày 4/8

Nguyên Tố - Kim

Nguồn gốc: Nguyên liệu đặc biệt bày bán tại Bách Bảo Các Giá bán 1 KNB/ 1 
Tính chất: 
- Có thể giao dịch, bày bán, xếp chồng 999 cái/ ô
- Trọng lượng 999 cái bằng 0
- Bán vào cửa hàng giá 0 Bạc
- Hạn sử dụng tới 23h59 ngày 4/8

Ngũ Hành Thạch

Nguồn gốc: Nhận được khi ghép Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ
Tính chất: 
- Có thể giao dịch, bày bán, xếp chồng 100 cái/ ô
- Trọng lượng 100 cái bằng 1
- Bán vào cửa hàng giá 0 Bạc
- Không thể ném ra ngoài
- Hạn sử dụng tới 23h59 ngày 4/8

 

Công thức ghép: 

Luyện Hóa Ngũ Hành: 

Công thức Luyện Hóa Ngũ Hành

Phần thưởng

2 Hỏa

1 Thủy

1 Thổ

1 Mộc

1 Kim

1 vạn Bạc

1 Ngũ Hành Thạch

10 Hỏa

5 Thủy

5 Thổ

5 Mộc

5 Kim

5 vạn Bạc

5 Ngũ Hành Thạch

20 Hỏa

10 Thủy

10 Thổ

10 Mộc

10 Kim

10 vạn Bạc

10 Ngũ Hành Thạch

100 Hỏa

50 Thủy

50 Thổ

50 Mộc

50 Kim

50 vạn Bạc

50 Ngũ Hành Thạch

200 Hỏa

100 Thủy

100 Thổ

100 Mộc

100 Kim

100 vạn Bạc

100 Ngũ Hành Thạch

1000 Hỏa

500 Thủy

500 Thổ

500 Mộc

500 Kim

500 vạn Bạc

500 Ngũ Hành Thạch

Luyện 10 Ngũ Hành Thạch: Tiêu hao tài nguyên như công thức, người chơi nhận được 10 Ngũ Hành Thạch tương ứng

 

Phần thưởng:

Khi sử dụng Ngũ Hành Thạch, người chơi có tỉ lệ nhận được những vật phẩm dưới đây: 

Thẻ kinh nghiệm 
Giới hạn tổng số EXP nhận được từ Thẻ Kinh nghiệm là 500.000.000 exp

Bạc Pháp Bảo 1x
Tha Sơn Thạch Lò Tinh Luyện (Sơ)
Lò Tinh Luyện (Trung) Lò Tinh Luyện (Cao)
Mảnh Lam Thủy Tinh Mảnh Hồng Thủy Tinh
Lam Thủy Tinh Hồng Thủy Tinh
Lam Bảo Thạch Hồng Bảo Thạch
 Mảnh Sách Kỹ Năng (Sơ) Mảnh Sách Kỹ Năng (Trung)
Mảnh Sách Kỹ Năng (Cao) Mảnh Sách Kỹ Năng (Tuyệt)

 

Danh sách vật phẩm mới: 

Vật phẩm Mô tả

Lò Tinh Luyện Sơ Cấp

Nguồn gốc: Có tỉ lệ nhận được khi sử dụng Ngũ Hành Thạch tại sự kiện Tinh Hoa Ngũ Hành tháng 7
Tính chất: 
- Nguyên liệu thăng cấp Pháp Bảo từ #1 tới #3
- Có thể giao dịch, bày bán, xếp chồng 100 cái/ ô

Lò Tinh Luyện Trung Cấp

Nguồn gốc: Có tỉ lệ nhận được khi sử dụng Ngũ Hành Thạch tại sự kiện Tinh Hoa Ngũ Hành tháng 7
Tính chất: 
- Nguyên liệu thăng cấp Pháp Bảo từ #4 tới #6
- Có thể giao dịch, bày bán, xếp chồng 100 cái/ ô

Lò Tinh Luyện Cao Cấp

Nguồn gốc: Có tỉ lệ nhận được khi sử dụng Ngũ Hành Thạch tại sự kiện Tinh Hoa Ngũ Hành tháng 7
Tính chất: 
- Nguyên liệu thăng cấp Pháp Bảo từ #7 tới #9
- Có thể giao dịch, bày bán, xếp chồng 100 cái/ ô

 

Ghép Sách Event:

Tên

Công thức

Thành công

Tỉ lệ thành công

Tỉ lệ gia tăng tối đa

Thất bại

Mảnh Sách (Sơ)
2x - 3x Mảnh 
Nhận Sách Kỹ Năng đã chọn 10% 20% Tiêu hao nguyên liệu
Mảnh Sách (Trung)
2x - 3x Mảnh 
8% 16%
Mảnh Sách (Cao)
2x - 3x Mảnh 
6% 12%
Mảnh Sách (Tuyệt)
2x - 3x Mảnh 
4% 8%

Ghép Mảnh Sách: Cho phép người chơi sử dụng mảnh sách Sơ - Trung - Cao - Tuyệt tại NPC Sứ Giả

Mảnh sách Mô tả

Mảnh Sách (Sơ)

Sử dụng để ghép sách kỹ năng bao gồm 
Hạn Địa Lôi
Tinh Thông Thổ Hệ
Thiết Mã Băng Qua
Hoành Không Trảm
Liên Nỗ Tế

Mảnh Sách (Trung)

Sử dụng để ghép sách kỹ năng bao gồm 
Tinh Thông Hỏa Hệ
Phong Vân Lôi Động
Ngũ Nhạc Triều Tông
Tinh Thông Băng Hệ
Thập Phương Liệt Hỏa 
Tinh Thông Đoản Đao
Tinh Thông Trường Đao
Tam Đầu Lục Thủ
Huyền Băng Trảm
Cường Công Chú
Phá Giáp Chú 
Hỏa Lôi Tế
Toái Cốt Tế

Mảnh Sách (Cao)

Sử dụng để ghép sách kỹ năng bao gồm 
Lôi Phong Giáp
Thiên Băng Địa Liệt
Băng Phong Bạo
Chúc Dung Chân Khí
Lôi Động Cửu Thiên
Hỏa Quang Trảm
Liên Hoàn Trảm
Lạc Địa Trảm
Thuần Dương Hộ Thể
Bồ Đề Chú
Trảm Tâm Chú
Lưu Tinh Tế
Truy Hồn Tế

Mảnh Sách (Tuyệt)

Sử dụng để ghép sách kỹ năng bao gồm 
Huyền Nữ Bổ Thiên
Băng Phong Vạn Lý
Tam Muội Chân Hỏa
Thiên Quân Trảm
Khuynh Thành Nhất Kích
Tật Phong Chú
Vạn Cốt Toàn Khô
Phong Quyển Tàn Vân