Tiên dược tự cổ chí kim đã mang những sức mạnh giúp người uống vào đả thông kinh mạch, rút ngắn quá trình luyện công, nâng cao linh lực… Kỳ thực, luyện tiên đan không phải là một chuyện dễ dàng, nó đòi hỏi kẻ tu chân một bản lĩnh vững vàng, lòng kiên trì khi thu thập dược liệu… Liệu một ngày nào đó, bạn có thể luyện ra một viên tiên đan giúp bạn vẫn tăng được hỏa hầu trong khi tọa thiền không nhỉ?

Người chơi có thể tìm NPC mở ra luyện đan Offline. 

- Triệu Bính - Sùng Thành Đại Doanh

- Tào Bảo - Ngọc Hư Cung

- Vương Thiên Quân - Xi Vưu Mộ

Sử dụng thời gian offline luyện đan đạt được đan dược, có thể khiến cho bạn trong thời gian nhất định tu luyện thu hoạch được điểm kinh nghiệm. 10 phút sử dụng được một viên thuốc để tu luyện

Thời gian tu luyện đan dược lấy Thời Gian Thực Tế làm chuẩn (không lấy thời gian online làm chuẩn). Có thể ngừng tu luyện ngay lập tức nếu muốn.

Lưu ý: Đan dược không có tác dụng khi ở trong Vạn Tiên Trận.