Người chơi sẽ hóa thân thành một thương nhân cưỡi Lạc Đà, chuẩn bị cho những chuyến đi buôn mà hành trình phụ thuộc vào tài phán đoán, chiến lược kinh doanh. Hàng hóa được vận chuyển càng xa, người chơi sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận hơn so với một đích đến nhất định.

- Yêu cầu cấp độ: 20 trở lên (Có thể Mua – Bán vật phẩm). Cấp 25 trở lên (Có thể nhận nhiệm vụ Bào Thương).

- Loại nhiệm vụ: Nhiệm vụ tuần hoàn, làm được mỗi ngày.

 

Cách thức tham gia

Bước 1: Thuê Lạc Đà

- Mỗi loại Lạc Đà có tốc độ di chuyển và sức chở nặng khác nhau.

- Chọn loại lạc đà muốn thuê trừ loại Thần Hành Lạc Đà cần phải có Phi Mao Phù mới thuê được.

- Đến bất kỳ Thương Điếm nào trong 5 khu vực Triều Ca, Tây Kỳ, Sùng Thành Đại Doanh, Ngọc Hư Cung, Xi Vưu Mộ.

Bước 2: Mua vật phẩm

Mỗi Thương Điếm có 3 loại hàng hóa khác nhau. Tổng cộng có tất cả 15 loại hàng hóa. Mỗi loại hàng hóa có sức nặng và giá thành khác nhau. Nhân vật cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi mua, tổng trọng lượng của hàng hóa khi mua không được vượt quá sức chở của Lạc Đà.

Bước 3: Bán vật phẩm

Sau khi đã mua hàng hóa có thể tùy ý lựa chọn điểm bán trong số 04 Thương Điếm còn lại. Giá mua vào của mỗi loại hàng hóa đối với Thương Điếm là khác nhau, có nơi mua vào với giá cao hơn và cũng có nơi mua vào với giá thấp hơn. Chọn nơi mua vào với giá cao chính là tài năng của kỳ sĩ.

Nhiệm vụ Vận Chuyển: Song song với quá trình mua bán, nhân vật còn có thể nhận các nhiệm vụ vận chuyển do chủ các Thương Điếm giao phó. Các nhiệm vụ này thường là đi mua một hoặc nhiều vật phẩm từ các Thương Điếm khác mang về giao lại cho chủ Thương Điếm ra nhiệm vụ.

 

Phần thưởng: nhận được ngân lượng và điểm kinh nghiệm tùy theo đẳng cấp của nhân vật.

 

Danh sách NPC và hàng hóa tại mỗi NPC Thương Điểm: 

Tên NPC

Vị trí

Hàng hóa bán

Tạp Thương Hồ

Tây Kỳ

Tảo - Hồ Lỗ Tảo

Quế - Nguyệt Quế Tử

Cổ - Ngưu Bì Cổ

Tạp Thương Chu

Triều Ca

Châu - Dạ Quang Châu

Khúc - Cửu Khúc Châu

Cầm - Ngũ Huyền Cầm

Tạp Thương Lý

Sùng Thành Doanh

Lý - Hoàng Trung Lý

Trầm - Bất Trầm Mộc

Nham - Tam Đảo Nham

Tạp Thương Trương

Ngọc Hư Cung

Xa - Xa Mã Chi

Hồng - Ngọc Hồng Thảo

Thạch - Đại Lý Thạch

Tạp Thương Vương

Xi Vưu Mộ

Hương - Định Thần Hương

Trúc - Long Công Trúc

Thụ - Trường Xuân Thụ

Tạp Thương Triệu

Sa Mạc Phong Thần 

Tiễn - Quy Tiễn Vũ

Linh - Mã Đầu Linh

Phù - La Phù Mộc

Tạp Thương Giả

Hiên Viên Động 3 

Giác - Kỳ Lân Giác

Bách - Tử Bách Hợp

Hỷ - Hỷ Thụ Quả

Tạp Thương Ngô

Đại Phong Băng Xuyên

Cao - Hàn Thạch Cao

Liên - Tuyết  Liên Hoa

Cốt - Ngọc Long Cốt 

Tạp Thương Lưu

Đông Hải Hải Câu 

Thiệt - Xà Thiệt Thảo

Bồ - Thạch Xương Bồ

Ngũ Chỉ - Ngũ Linh Chỉ