Để xem số mệnh của mình có gặp may hay không, có một cách rất đơn giản là rút lá thăm. Chỉ cần đến Ứng Tiêm Thương tại Triều Ca hoặc Tây Kỳ là có thề mua lá thăm dễ dàng với giá 5000 tiền 1 thăm và muốn mua bao nhiêu cũng được.

Có thể mua từng thiêm 1 hoặc 5 thiêm 1 lần. 

Sau đó hãy mở ra xem bạn may mắn đến mức nào.