Điều kiện tìm Thất Quẻ: 

Trong quá trình đánh Lam Quái (quái vật màu xanh), căn cứ theo thuộc tính của chúng sẽ nhặt được cái loại Quẻ khác nhau. Khi quái chết sẽ ngẫu nhiên rơi ra quẻ nhưng đẳng cấp của người chơi cao hơn quái boss một mức nào đó thì quẻ không thể rơi ra.

 

Thực hiện nhiệm vụ: 

Bước 1: Sau khi nhặt được quẻ người chơi có thể đến gặp Thầy bói ở Triều Ca nhận nhiệm vụ tìm kiếm kho báu

Bước 2: Đổi quẻ xong thầy bói sẽ tặng người chơi một Mật Đồ Da Dê dùng để tìm kho báu. Người chơi tiến hành sử dụng Mật Đồ Da Dê sẽ nhận được tọa độ kho báu, các tọa độ sẽ tương ứng ở các vị trí sau:

- Thạch Lâm Tiêu Bích: vị trí kho báu ở Tam Sơn

- Vùng đất ẩm ướt: vị trí kho báu ở Trần Đường Quan 

- Phong Yên: vị trí kho báu ở Sùng Thành 

- Lục Lâm Thâm Sứ: vị trí kho báu ở Du Hồn

- Thạch Kiều Tiểu Kính: vị trí kho báu ở Mạnh Tân

- Mang mang Tuyết Nguyên: vị trí kho báu ở chân núi Côn Lôn

Bước 3: Tiến hành đặt mật tịch da dê vào ô chứa máu để thuận tiện truy tìm kho báu. Khi đến đúng vùng đất có kho báu, mật tịch da dê sẽ bắt đầu phát sáng. Nhấp vào sẽ nhận được thông báo từ hệ thống.

Bước 4: Sau khi phát hiện đúng vị trí kho báu người chơi hãy thử vận may mở kho báu. Nhiều phần thưởng hấp dẫn đang chờ đợi khám phá.