Một Lãnh Địa được coi là Hưng Thịnh khi hội tụ đủ cả hai yếu tố: Sức Mạnh và Kinh Tế. Vì thế, trong thời gian diễn ra sự kiện Hưng Thịnh Quốc. Các Lãnh Chúa hãy kêu gọi thần dân của mình cùng chung sức đồng lòng gia tăng Hưng Thịnh cho Lãnh Địa của mình.
Thời gian diễn ra sự kiện: từ 10h ngày 2/8 đến hết 23h59 ngày 15/8/2023 

Cách thức tham gia:


✣ Tham gia tính năng Vận Lương, Cướp Lương
Ngoài ra nhằm tăng tương tác giữa người chơi, chúng tôi xin phép thay đổi một vài cơ chế sau: 
✣ Tiêu diệt Boss Hoàng Kim sẽ gia tăng lượng Tiền Tài Lãnh Địa nhất định (chi tiết)
✣ Tiêu diệt Boss Thông Thiên - Vạn Tiên Trận sẽ gia tăng lượng Tiền Tài nhất định (chi tiết)
✣ Phá hủy thành công xe lương của đối phương gia tăng lượng Tiền Tài nhất định
✣ Thao tác đối thoại với NPC Giáp Vận Quan bị cướp tại Mạnh Tân gia tăng lượng Tiền Tài nhất định

 

Cách tính điểm: 

Đóng góp càng nhiều, tích lũy càng nhiều: Số điểm Tiền Tài đóng góp được quy đổi theo tỉ lệ 1:1 đối với điểm Cá Nhân 

Nhiệm vụ Điểm Tích Lũy Tiền Tài và Tích Lũy Cá Nhân
Điểm Tích Lũy Lãnh Địa Điểm Tích Lũy Cá Nhân
Đối thoại NPC Giáp Vận Quan 30.000 30.000
Tiêu diệt boss Hoàng Kim 30 7500 7500
Tiêu diệt boss Hoàng Kim 60 200.000 200.000
Tiêu diệt boss Hoàng Kim 80 800.000 800.000
Tiêu diệt Boss Thông Thiên - Thổ 2500 2500
Tiêu diệt Boss Thông Thiên - Thủy 5000 5000
Tiêu diệt Boss Thông Thiên - Hỏa 10.000 10.000
Tiêu diệt Boss Thông Thiên - Phong 25.000 25.000
Phá xe Lương 15.000 15.000

 

Phần thưởng: 

Thưởng Cá Nhân: Trong thời gian sự kiện, đối với những thành viên thuộc Lãnh Địa có tổng điểm cống hiến đạt: 
✣ 300.000 điểm: 2.000.000 EXP 
✣ 1.000.000 điểm: 5.000.000 EXP
✣ 3.000.000 điểm: 10.000.000 EXP và 100 Danh Vọng
✣ 15.000.00 điểm: 15.000.000 EXP và 150 Danh Vọng
✣ 30.000.000 điểm: 20.000.000 EXP và 200 Danh Vọng

➤ Thưởng Top Tiền Tài Lãnh Địa:

  Phần Thưởng
TOP 1
Danh hiệu: Hưng Thịnh Quốc (30 ngày)
Buff Lãnh Địa Top 1 (30 ngày)
Sinh lực: Tăng 300 điểm
Nội lực: Tăng 200 điểm
Buff Lãnh Địa Top 1 (15 ngày)
Tăng 5% Kinh nghiệm 
Tăng 20% Kinh nghiệm Kĩ Năng
Siêu Cấp Lâm Tiên Lộ x5 Thái Thanh Thất Kinh Tán x5
30 Mảnh Sách Chư Hầu Siêu Cấp Chuộc Hồn Đăng x2
TOP 2 15 Mảnh Sách Chư Hầu Siêu Cấp Chuộc Hồn Đăng x1
Bộ Tán PK x2 Siêu Cấp Lâm Tiên Lộ x2
TOP 3 Siêu Cấp Lâm Tiên Lộ x1

 

Mô tả hiển thị BXH Lãnh Địa Chiến:

Danh mục Mô tả
Xếp hạng Lãnh Địa Thứ tự của Lãnh Địa trong thời gian sự kiện
Ban thưởng xếp hạng Phần thưởng xếp hạng của Lãnh Địa
Ban thưởng Cá Nhân Số điểm Tích Lũy và phần thưởng dựa theo cống hiến của từng Cá Nhân

 

Lưu ý: Quý Kỳ Sĩ có thể vào Lãnh Địa Chiến   để kiểm tra thông tin về Lãnh Địa trong thời gian diễn ra sự kiện